شرکت درب شیشه رشید

بزرگ ترین تولید کننده انواع درب شیشه در خاورمیانه

WE CAP IT ALL

.Rashid Cap Co

تـولید انـواع
درب‌های بطـری تشـتک

(( تشتک فلزی در انواع مختلف و با پروفیل های مختلف برای نوشیدنی های گازدار با استفاده از آخرین تکنولوژی جهانی با ویژگی های خاص و عدم نفوذپذیری اکسیژن و بو و طعم می باشد.)) درب های فلزی تشتک برای بسته بندی نوشیدنی های شیشه ای به کار می رود. این روش بسته بندی سالم ترین و با کیفیت ترین بسته بندی مواد نوشیدنی اند، که بر خلاف سایر بسته بندی ها طعم، بو و اکسیژن را عبور نمی دهد و باعث می شود کیفیت نوشیدنی تا زمان باز شدن بسته بندی تغییر نکند.

crowncorks

درب های فلزی تشتک برای بسته بندی نوشیدنی های شیشه ای به کار می رود.

لازم به ذکر است با سوق گرفتن جهان به سمت سالم زیستن، رغبت به این بسته بندی های کاملا بی ضرر که در چرخه تولیدش نیز با بازیافت دوستدار محیط زیست است، روز به روز افزایش می یابد. درب های فلزی تشتک با آخرین تکنولوژی موجود با 4 خط تولید ایتالیایی SACMI در حداکثر سرعت و کیفیت ممکن تولید می شود. مشاهده ضایعات با توجه به سیستم کنترل کیفی فوق العاده این دستگاه ها عملا غیر ممکن است. تشتک ها با لاینر های از جنس PVC و PVC FREE از گرید خوراکی مورد تایید وزارت بهداشت و با پروفیل های به خصوصی به تولید می رسند که در جدول زیر به صورت کامل آمده است.

نوع ورق اولیه Profile
TFS & ETP Profile Type 923
TFS & ETP Profile Type 916
TFS & ETP Profile Type 917
نوع تشتک  ارتفاع درب (میلی متر) نقشه 
Short 6 ± 0.007 Downloads\Short Crown.PDF
Standard 6.45 ± 0.007 Downloads\Standard Crown.PDF

تـولید انـواع
درب‌های تشتک

تشتک فلزی در انواع مختلف و با پروفیل های مختلف برای نوشیدنی های گازدار با استفاده از آخرین تکنولوژی جهانی با ویژگی های خاص و عدم نفوذپذیری اکسیژن و بو و طعم می باشد

crowncorks